Okrasno zelje

Okrasno zelje je čudovita rastlina za jesensko in zimsko okrasitev gredic in obrob. Cenjena je zaradi lepo obarvanih notranjih listov, ki so lahko beli, roza ali rdeči. Še­le ko se zač­ne hlad­no ob­dob­je in pade tem­pe­ra­tura pod 10 sto­pinj Cel­zi­ja, po­sta­ne­jo list­ne ro­ze­te in­ten­ziv­nej­ših barv. Hlad­nej­še je, močnejših barv je okrasno zelje, zato ga lah­ko sadimo poz­no. Te rast­li­ne so ene red­kih, ki os­ta­ne­jo lepe tudi v mrz­lem zim­skem ob­dob­ju od no­vem­bra pa vse do fe­bruar­ja. Pre­ne­se­jo mraz do 15 sto­pinj Cel­zi­ja pod nič­lo, ne­ka­te­re pa še nižje.

Šifra: Ni na voljo Kategorije: , , Oznake: , , ,

Okrasno zelje je čudovita rastlina za jesensko in zimsko okrasitev gredic in obrob. Cenjena je zaradi lepo obarvanih notranjih listov, ki so lahko beli, roza ali rdeči. Še­le ko se zač­ne hlad­no ob­dob­je in pade tem­pe­ra­tura pod 10 sto­pinj Cel­zi­ja, po­sta­ne­jo list­ne ro­ze­te in­ten­ziv­nej­ših barv. Hlad­nej­še je, močnejših barv je okrasno zelje, zato ga lah­ko sadimo poz­no. Te rast­li­ne so ene red­kih, ki os­ta­ne­jo lepe tudi v mrz­lem zim­skem ob­dob­ju od no­vem­bra pa vse do fe­bruar­ja. Pre­ne­se­jo mraz do 15 sto­pinj Cel­zi­ja pod nič­lo, ne­ka­te­re pa še nižje.

Barve okrasnega zelja so sijajne. Na vrtu sa­di­mo okrasno zelje v cvet­lič­ne gre­di­ce, kjer so poleti cvetele enoletnice. Pri­mer­no je za sa­mo­stoj­ne za­sa­di­tve v sku­pi­ni ali v kom­bi­na­ci­ji z dru­gi­mi traj­ni­ca­mi, kot so tem­nolist­na ho­mu­li­ca, as­tre, na­geljč­ki ali ma­če­he. Zad­nja leta jih po­go­sto upo­rab­lja­mo za raz­lič­ne aranž­ma­je in  kot lonč­ni­ce, ki jih po­zi­mi po­sa­di­mo pred vhod hi­še, na bal­ko­n ali te­ra­so. Še­le ko se zač­ne hlad­no ob­dob­je in pade tem­pe­ra­tura pod 10 sto­pinj Cel­zi­ja, po­sta­ne­jo list­ne ro­ze­te in­ten­ziv­nej­ših barv. Hlad­nej­še je, močnejših barv je okrasno zelje, zato ga lah­ko sadimo poz­no. Te rast­li­ne so ene red­kih, ki os­ta­ne­jo lepe tudi v mrz­lem zim­skem ob­dob­ju od no­vem­bra pa vse do fe­bruar­ja. Pre­ne­se­jo mraz do 15 sto­pinj Cel­zi­ja pod nič­lo, ne­ka­te­re pa še nižje.

OPOMBA

Fotografije prikazujejo primer rastline, sadike, drevesa,.. in ne dejanske rastline, ki jo naročite. Vsaka rastlina je unikatna, zato so lahko med prikazano sliko in naročeno rastlino možne manjše variacije (velikost, število cvetov, vej,..).

Teža 0,2 kg
Dimenzije 15 cm
Barva

,