Garancija

GARANCIJA NA RASTLINE ZASADITEV RASTLIN

Garancija zajema razlago osnovnih pojmov, veljavnost, pogoje veljavnosti in primere, ki jih garancija ne krije.
Izdajatelj garancije je Vrtnarski center in urejanje okolice Gregor Golob, s.p. Cesta XIV. divizije 108, 2000 Maribor (www.vrtnarstvogolob.si). Stranka je kupec rastlin v vrtnarskem centru, spletni trgovini ali naročnik zasaditve vrtov, nasadov, zelenic.
Stranka je oseba, na katero ime je bil izstavljen račun za nakup in zasaditev rastlin.
Splošni pogoji garancije veljajo od 10.4.2020.

Garancija velja:
 • izključno za rastline, ki jih stranka kupi v vrtnarskem centru, spletni trgovini in jih Vrtnarski center Golob tudi zasadi.
 • Garancija velja le ob predložitvi računa.

Veljavnost garancije je vezana na plačilo celotnega računa, plačanega v roku in v skladu s pogoji. Dokler obveznosti niso poravnane v celoti je blago last Vrtnarskega centra Golob.

Ob prvih znakih slabljenja rastline mora stranka o tem obvestiti Vrtnarski center Golob, zaposleni opravi ogled rastline »na licu mesta« in oceni ali je rastlino potrebno zdraviti ali zamenjati.
Stranka se zaveže skrbeti, negovati, vzdrževati in oskrbovati rastline kot dober gospodar.
Stranka mora obvestiti o nastali škodi Vrtnarski center Golob takoj oziroma najkasneje v roku 6 mesecev leta od datuma izstavitve računa.

Na podlagi 3. točke 5. odstavka 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov, (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2 in spremembami) možnost vračila ne velja za hitro pokvarljivo blago – sadike rastlin in čebulic.

Ko je nakup zaključen, vračilo blaga – sadike rastlin, zamenjava, vračilo kupnine in odstop od nakupa nista več mogoča.

Garancija velja samo na rastline ki jih Vrtnarski center Golob.

Garancija ne velja za rastline in čebulnice kupljene v Vrtnarskem centru Golob ali spletni trgovini.

Garancija velja:
 • samo na rastline, ki smo jih zasadili Vrtnarski center Golob.
 • 6 mesecev od dneva izstavitve računa.
 • za enkratno zamenjavo rastlin.

Garancija pomeni brezplačno enkratno menjavo enakih ali primerljivih rastlin istega cenovnega razreda, ki v času veljavnosti garancije propadejo, se kot propadene ugotovijo s strani Vrtnarskega centra Golob in ob istočasni izpolnjenosti pogojev za veljavnost garancije. Rastline se ne ugotovijo kot propadle, ko počivajo in v času zaradi sezonskega odmrtja delov rastlin.
Garancija ne pomeni vračila denarja ali obvezo Vrtnarskega centra Golob za izstavitev dobropisa.
Zasaditev zamenjanih rastlin je odvisna od vremenskih razmer, zamenjava se opravi najkasneje 6 (šest) mesecev od dneva priznane garancije.

Ta garancija:
 • ne krije zamenjave rastlin, ki so poškodovane zaradi pomanjkanja običajne hortikulturne oblike vzdrževanja, nege, oskrbe ali oskrbovanja.
 •  ne velja, kadar gre za malomarnost ali zanemarjanje rastlin vključno s pomanjkanjem vode ali namakalnih naprav, a ne izključno.
 • ne vključuje posledičnih ali naključnih stroškov ali škode.
 • ne vključuje kritja škode ali propada rastlin povzročene zaradi ognja, požara, poplave, strele, zmrzali, dežja, vetra ali nevihte, zime, toče, suše, uničenja zaradi ekstremnega mraza in hudih zimskih razmer, ki niso tipična za področje zasaditve, naravnih katastrof, dejanj vandalizma in višje sile.
 • ne krije škode, ki jo povzroči žival. To je izključna odgovornost kupca, da zaščiti rastline pred morebitno škodo s strani živali.

Na rastline posajene v loncu, okrasnih koritih in ostale rastline kupljene na spletni strani , ni garancije, prav tako garancija ne velja za rastline posajene v zeleno steno.

Garancija
 • ne krije stroškov škropiva in zdravljenja rastline.
 • ne velja za polaganje travne ruše in setve travnega semena.
 • ne velja v primeru bolezni, insektov in škodljivcev, ki napadejo rastline.
 • ne velja, v kolikor so bile rastline presajene, škropljene, zdravljene, porezane ali zasute z okrasnim kamenjem ali položene koprene s strani kupca ali tretjih oseb.
 • ne velja v primeru, da stranka rastlino pošlje po pošti na naš naslov, stroške pošiljanja krije stranka.
 • ne velja za zastirke in za rastline, kjer je položena koprena in/ali okrasno kamenje.
 • je neveljavna brez računa.

Garancija je priložena računu in je del računa.
Vrtnarski center Golob si pridržujemo pravico pisno spremeniti, dodati ali zamenjati določene pogoje garancije po ogledu in oceni kraja zasaditve. Vse spremembe so posebej označene ali pisno dodane k splošnim pogojem garancije in postanejo njihov sestavni del.

Na podlagi 3. točke 5. odstavka 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov, (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2 in spremembami) možnost vračila ne velja za hitro pokvarljivo blago – sadike rastlin in čebulic.
Ko je pogodba izpolnjena, vračilo blaga – sadike rastlin in čebulic, zamenjava, vračilo kupnine in odstop od pogodbe nista več mogoča.
Za ostalo blago lahko kupec, ki je potrošnik v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago, brez kakršnekoli odškodnine. Stranka je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora stranka pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer na e mail naslov info@vrtnarstvogolob.si ali  info@zelenivrtovigolob.si  (glej skupna uvodna določila). Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Stroške vračila krije pošiljatelj sam. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Celotno kupnino lahko stranka porabi za nakup drugega blaga ali rastlin. Pošiljk z odkupnino Vrtnarski center Golob ne sprejema.