Ker je vrtnarstvo delo srca

Kontakt

Naslov
Kuzmičeva ulica 5, 2000 Maribor
Vrtni center: Cesta XIV. divizije 108

Email
info@vrtnarstvogolob.si

Telefon
vrtnarstvo: 030 311 319
urejanje in zasaditev vrtov: 040 767 754

Facebook
facebook.com/golobvrtnarstvo

KONTAKT

Naslov
Kuzmičeva ulica 5, 2000 Maribor
Vrtni center: Cesta XIV. divizije 108

Email
info@vrtnarstvogolob.si

Telefon
051 642 216
040 237 784

Facebook
facebook.com/golobvrtnarstvo

KONTAKT